O autorze
Minister pracy i polityki społecznej, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, lekarz. Piszę o tym, co ważne dla rodzin, seniorów, pracowników i pracodawców. Piszę, bo zajmuję się Waszymi sprawami i chcę poznać Wasze zdanie.

Zapraszam również na mój profil na twitterze, facebooku, na stronę internetową, oraz do zapisania się na listę mailingową.

11 dobrych zmian

Ostatni miesiąc był jednym z najpracowitszych jakie pamiętam. Sejm, Senat, także rząd, pracowały nad przygotowanymi przez nas projektami. Większość z nich przyjęli już posłowie i senatorowie (niemal jednogłośnie!), część podpisał prezydent. Wkrótce wejdą w życie. Nie obiecujemy, tylko działamy. Wspólnie tworzymy lepsze warunki do życia w Polsce – dla rodziców i seniorów, pracowników i przedsiębiorców.

1. Złotówka za złotówkę

Polityka rodzinna nie może zniechęcać do pracy, powinna do niej zachęcać. Wprowadzenie zasady „Złotówka za złotówkę” daje rodzicom gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, nie stracą z dnia na dzień wsparcia finansowego państwa. Zyskają także rodziny, które już utraciły świadczenia przez przekroczenie progu dochodowego – znów będą mogły je dostawać. Na zmianie skorzysta 160 tys. rodzin.
Etap legislacyjny: 3 lipca podpisana przez prezydenta

2. Świadczenie rodzicielskie

Dotychczas z urlopów rodzicielskich mogły skorzystać jedynie osoby opłacające składki na ZUS. Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej, nie korzystają z urlopów przygotowaliśmy specjalne wsparcie. Co miesiąc przez rok po urodzeniu dziecka dostaną 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. Pomoc otrzymają m.in. osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło – w sumie ok. 125 tysięcy osób.
Etap legislacyjny: 25 czerwca przyjęte przez Sejm

3. Rada Dialogu Społecznego

Mamy nowe otwarcie w dialogu społecznym dzięki ustawie, na którym przez wiele miesięcy pracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Projekt zakłada, że miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zajmie nowa Rada Dialogu Społecznego. Zasiadający w niej przedstawiciele pracowników i pracodawców oprócz możliwości opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń, będą także mogli przedstawiać rządowi wspólnie uzgodnione propozycje. O szczegółach pisałem tutaj.
Etap legislacyjny: 10 lipca przyjęte przez Senat


4. Wyższa płaca minimalna

Gdy bezrobocie spada, kluczowa staje się podwyżka najniższych wynagrodzeń. Rząd może i powinien ten proces wspierać m.in. przez podwyżkę płacy minimalnej. Jej wzrost zależy od prognozowanego na kolejny rok wzrostu cen oraz tempa realnego wzrostu PKB. W związku z niską inflacją, przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej wyniosłaby zaledwie o 22 zł. Uważam, że to za mało. Dlatego zaproponowaliśmy partnerom społecznym podwyżkę o 100 zł. To punkt wyjścia do dyskusji. Liczę, że uda nam się osiągnąć w tej sprawie dobry kompromis.
Etap legislacyjny: 9 czerwca przyjęte przez rząd

5. Ograniczenie umów czasowych

Kończymy z wieczną pracą na umowach czasowych. Umowy o pracę na czas określony nie będą mogły być zawierane łącznie na dłużej niż 33 miesiące, a ich liczba nie będzie mogła przekraczać trzech. To rozwiązanie kompromisowe między oczekiwaniami organizacji pracodawców, którzy chcieli 48 miesięcy, a postulatami związków zawodowych, którzy proponowali 18 miesięcy. Zrównane zostaną również okresy wypowiedzenia w umowach o pracę na czas określony i nieokreślony.
Etap legislacyjny: 25 czerwca przyjęte przez Sejm

6. Internetowe wnioski dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 roku wnioski o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego czy Kartę Dużej Rodziny będziemy mogli składać przez internet. Niepotrzebne będą dodatkowe dokumenty – m.in. zaświadczenia z ZUS, urzędu skarbowego czy orzeczenia o niepełnosprawności. Urzędnicy sami sprawdzą dane w innych instytucjach. Takie zmiany wprowadza przygotowana przez nas ustawa, którą dzisiaj przyjął Sejm.
Etap legislacyjny: 10 lipca przyjęta przez Sejm

7. E-zwolnienia

Od 2016 r. lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.
Etap legislacyjny: 6 lipca podpisane przez prezydenta

8. Rodzicielskie dla samotnych ojców

Z rocznych urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać także samotni ojcowie. Do tej pory takiej możliwości nie mieli. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, ojciec nawet jeśli pracował i opłacał składki nie mógł skorzystać z płatnego urlopy rodzicielskiego. Już od listopada to się zmieni.
Etap legislacyjny: 6 lipca podpisane przez prezydenta

9. Dodatkowe wsparcie od samorządów

Samorządy będą mogły przyznawać własne, dodatkowe świadczenia dla potrzebujących. Same w uchwale określą na jakich zasadach będą one przyznawane. Dzięki tej zmianie samorządowy zyskają więcej swobody w odpowiadaniu na potrzeby swoich mieszkańców. To odpowiedź na postulaty samorządowców, którzy dotychczas nie mogli przyznawać nowych świadczeń, a jedynie podnosić wysokość już istniejących.
Etap legislacyjny: 26 czerwca przyjęte przez Sejm

10. Budowa domów seniora

Tworzymy nową przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, budowania więzi międzypokoleniowych. Także do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Na program budowy domów seniora w tym roku przeznaczymy 30 mln zł. Pozwoli to na powstanie 100 placówek. To początek, bo do 2020 roku zarezerwowaliśmy na ten cel 370 mln zł.
Etap legislacyjny: 10 czerwca start składania wniosków

11. Ulgi na przyzakładowe żłobki

Pracodawcy tworzący przy swoich firmach żłobki, kluby dziecięce i przedszkola dostaną ulgę w podatku CIT. Wydatki poniesione na uruchomienie placówki będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu zapłacą niższe podatki. Jeśli sami nie zdecydują się prowadzić placówki, będą mogli przyznać pracownikom dofinansowanie do żłobka przy innej firmie.
Etap legislacyjny: 10 lipca przyjęte przez Sejm
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...